Zarząd

     

Skład Zarządu : 
Lisowski  Piotr - prezes  tel.  513159805
Kowalczyk Krzysztof   - vice prezes  tel 502180860
Kochanowski Jan  vice prezes   tel . 514248731 
Czerniawska  Alicja  - sekretarz   tel 698266542 
Żebrowski Jan  - skarbnik   tel 502663108 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska